อนุทิน 164599 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๔๓

เรียนรู้ชีวิต…ด้วยการนำหลักธรรมมาปฏิบัติและปรับใช้ให้กับชีวิตตนเอง…แล้วจะทราบถึง “เหตุแห่งทุกข์…แล้วจะทำอย่างไรให้เราพ้นทุกข์”…สาธุบุญ ที่ได้เกิดมาในร่มของพระพุทธศาสนา

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)