อนุทิน 164595 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๙

มีความเข้าใจว่า…ยุคปัจจุบัน คือ การขัดแย้งกันด้วยความคิด สิ่งที่สำคัญ นั่นคือ “อำนาจ”…แต่ทำเช่นไร จึงจะทำให้เราก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)