อนุทิน 164587 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๔

ห่างหายไปหลายวัน…กับการจัดทำโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง และอัตรากำลังบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย…กว่าจะสำเร็จ เหนื่อยมากกกกกกก เพราะคราวนี้ มีภาระงานรายตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการ + ภาระงานรายตำแหน่งของสายวิชาการ…๑,๑๖๖ ตำแหน่ง…จัดระบบให้เข้มขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้เห็นถึงการบริหารจัดการ ไม่ว่าเรื่องคน…เงิน เริ่มชัดเจนมากขึ้น…๔ ปี ทำกรอบอัตราขึ้นครั้งหนึ่ง…นำเข้าประชุม กบม. บ่ายของวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒…ขอบคุณน้อง ๆ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน ไม่ได้พวกเธอ พี่บุษสิตายแน่ ๆ…เรียนรู้นะคะ เพราะอีก ๓ ปี พวกเธอต้องดำเนินการเอง พี่ก็จะอำลามหาวิทยาลัยไปแล้วววววว…คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)