อนุทิน 164499 - อาจารย์ต้น

คำที่อาจใช้สับสน

Toe = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า นิ้วเท้า เช่น

Parents often love to count the toes on baby’s feet. พ่อแม่บ่อยครั้งรักที่จะนับนิ้วเท้าของเด็กทารก

Tow = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า ลากบางสิ่งหลังคุณด้วยเชือกหรือโซ่ เช่น

My car is broken, they will need to tow my car to the mechanic’s shop. รถยนต์ฉันพัง พวกเขาจึงต้องลากรถไปที่ร้านซ่อม

……………………..

เขียน 11 Jun 2019 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)