อนุทิน 164439 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๒๕

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา…ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พิบูลสงคราม และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก…ได้ให้และได้รับบางสิ่งที่ต่อยอดความรู้อีกหลายเรื่อง…สิ่งที่ทราบ คือ จะได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ในการปรับบริบทจากวิทยาลัยมาเป็น “มหาวิทยาลัย”…ยินดีด้วยค่ะ…ประเทศไทยกำลังทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นเสมอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)