อนุทิน 164358 - ต้นโมกข์

คำที่ดูสับสนกัน

To lay = เป็นกริยาที่ต้องการกรรมตรง (อย่าลืมว่า คนกรรมรอง ของกรรมตรง) แปลว่า วาง หรือ จัดสถานที่ เช่น Please lay your money on the table. กรุณาวางเงินของคุณไว้บนโต๊ะ

To lie = เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม แปลว่า นอนลง หรือ วางไว้บนพื้นราบ เช่น I feel sick. I think I will lie down. ฉันเป็นไข้ ฉันก็เลยนอนลง

…………………

เขียน 22 May 2019 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)