อนุทิน 164336 - อาจารย์ต้น

to hang up clothes = ตากผ้า เช่น

Mom always hangs up clothes. แม่จะตากเสื้อผ้าเสมอ.

Dad often hangs up clothes. พ่อโดยมากจะตากเสื้อผ้า

เขียน 19 May 2019 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)