อนุทิน 164315 - ต้นโมกข์

to vacuum the carpet = ดูดฝุ่นตามพรม เช่น

She’s vacuuming the carpet. หล่อนกำลังดูดฝุ่นตามพรมอยู่

He vacuums the carpet two time a week. เขาจะดูดฝุ่นสองครั้งต่อสัปดาห์

เขียน 17 May 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)