อนุทิน 164310 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๐๙

ฝึกหัดมองตัวเองให้มาก ๆ…มากกว่าที่จะหันไปดูและวิจารณ์ผู้อื่น เพราะทุกเรื่องราว มักมีเหตุผลในตนเองเสมอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)