อนุทิน 164264 - ต้นโมกข์

to water plants = รดน้ำต้นไม้ คำว่า water โดยปกติจะแปลว่า น้ำ แต่ที่นี้ใช้เป็นกริยา แปลว่า รดน้ำ เช่น

I’m watering plants. ฉันกำลังรดน้ำต้นไม้

My mother always waters plants. แม่ของฉันจะรดน้ำต้นไม้เสมอๆ

เขียน 12 May 2019 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)