อนุทิน 164187 - ต้นโมกข์

to wash a car หรือ to wash someone’s car = ล้างรถ หรือ ล้างรถของใครคนใดคหนึ่ง เช่น

I always wash a car. ฉันจะล้างรถเสมอๆ

I wash my car. = ฉันล้างรถของฉัน

เขียน 03 May 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)