อนุทิน 164084 - ต้นโมกข์

Useful English

Pretty = ไม่มากไม่น้อย พอประมาณ เราใช้กับการพูดที่ไม่เป็นทางการ จะนำหน้าคำคุณศัพท์ เช่น

  1. It was pretty quiet at the party. มันค่อนข้างเงียบในงานเลี้ยง

  2. Our visit to the museum was pretty interesting. การไปชมพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจประมาณ

…………

เขียน 23 Apr 2019 @ 12:15 ()


ความเห็น (0)