อนุทิน 164066 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๖

โลกนี้…มีอะไรให้เรียนรู้ ตั้งเยอะแยะ…เมื่อรู้ว่า สิ่งใดไม่ดี ก็อย่าริเดินตาม…นี่คือ ฉันล่ะ!!! แยะแยะให้ออกและเป็น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)