อนุทิน 163932 - อาจารย์ต้น

Useful English

In mind = อยู่ในใจ เช่น

  1. It’s not what I had in mind, but it’ll work. ฉันไม่มีความคิดเรื่องอะไรเลย แต่มันดูน่าจะใช้ได้

  2. I have three places in mind for our next holiday. ฉันมีที่อยู่ 3 ที่ในใจ เพื่อการผักผ่อนคราวหน้าของเรา

เขียน 06 Apr 2019 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)