อนุทิน 163927 - พ.แจ่มจำรัส

อ่านวรรณกรรมของญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ ฮารูกิ มูราคามิ แล้วให้รู้ว่าคนญี่ปุ่นมีความเป็นปัจเจกชนสูงมาก

ความรับผิดชอบสูงมาก ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย

ผู้ร้ายรับผิดชอบในตัวเอง เช่นเดียวกับคนดีก็จริงจังในเหตุผลของความจริง

มองย้อนกลับมาที่บริบทของตัวเราเอง

เราอยู่ในสังคมของความแตกแยกของคนหมู่มาก

เรียกร้องประชาธิปไตย

เรียกร้องความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย

อ้างความเป็นชาติ รักชาติยิ่งชีพ

อ้างภาษีที่เสียไป

อ้าง อ้าง อ้าง

ที่ต่างคนต่างอ้าง

……………………..

บางที เราเป็นแบบญี่ปุ่นก็ดีนะ

รับผิดชอบ ด้วยการ ฆ่าตัวตาย

……………………..

เขียน 05 Apr 2019 @ 16:28 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมญี่ปุ่นความเห็น (0)