อนุทิน 163903 - อาจารย์ต้น

Useful English

It depends on = มันขึ้นอยู่กับ (บางสิ่งบางอย่าง) เช่น

  1. It depends on how she pays, credit card or cash. มันขึ้นอยู่กับว่าเธอจะจ่ายอย่างไร เป็นบัตรสินเชื่อ หรือเงินสด

  2. The situation totally depends on you. สถานการณ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ

เขียน 02 Apr 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)