อนุทิน 163841 - ต้นโมกข์

ลักษณะ 6 ประการของการเรียนรู้: ความคิดการศึกษาของลำดับขั้นการเรียนรู้ ตอนที่ 5

ยุทธวิธีการคิด 36 วิธีในการช่วยให้นักเรียนต่อสู้ความสลับซับซ้อน (ต่อ)

ขอบเขตที่ 4: หน้าที่

 1. ประยุกต์มันกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ

 2. จงสร้างการเปรียบเทียบที่ให้เหมือนกับสิ่งนั้นเพื่อส่งหรือสื่อถึงหน้าที่หรือความหมาย

 3. จงวิเคราะห์จุดกลมกล่อม (sweet spot) ในแง่การใช้ประโยชน์

 4. หาจุดมุ่งหมายอันใหม่อย่างสร้างสรรค์

 5. รู้เวลาที่จะใช้มัน

 6. จงสร้างทฤษฎีที่น่าเชื่อถือถึงรากเหง้าของมัน

ขอบเขตที่ 5: ความเป็นนามธรรม

 1. จงแสดงถึงความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยทั้งในเชิงสติปัญญาและเชิงศิลปะ

 2. วิพากษ์มันถึงสิ่งที่ขาดหายไป หรือ สิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ของมัน

 3. โต้เถียงถึงสัจธรรมในแง่การสนับสนุนหรือเป็นตัวร้าย

 4. อธิบายถึงความสง่างามหรือความโหดเหี้ยม

 5. วิเคราะห์ถึงความปรนัยและอัตนัย และการที่ทั้งสองเชื่อมโยงกัน

 6. จงออกแบบเรื่องราวที่ตามมา, การขยายออก, สิ่งที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการให้คุณค่ากับมัน

แปลและเรียงจาก

Terry Heick. 6 Domain of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy

เขียน 28 Mar 2019 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)