อนุทิน 163784 - prayat duangmala

ก่อนวันเลือกตั้งได้รับงบสนับสนุนการรณรงค์เลือกตั้งในโรงเรียน จัดทำป้าย การเดิน ทำแผ่นพับ ทำป้ายอื่นๆ การจัดทำคู่มือให้นักเรียนเรียน จาก กกต.และสาธิตการเลือกตั้ง การให้เด็กสังเกตการณ์ ได้แต่หวังว่านักเรียนจะนำพาผู้ปกครองไปใช้สิทธิเลือกตั้งครบ 100 % ของจำนวน นักเรียนในโรงเรียนนะครับ

เขียน 23 Mar 2019 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)