อนุทิน 163760 - ต้นโมกข์

สำนวน to make up one’s mind = ตัดสินใจที่จะทำหรือเลือก เช่น

She made up her mind to call him again. หล่อนตัดสินไปแล้วว่าจะเรียกเขากลับมาอีกครั้ง

เขียน 21 Mar 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)