อนุทิน 163696 - prayat duangmala

หลังจากมอบหมายงานให้กับ ผอ.คนใหม่ ที่ รก.มานาน 10 เดือน หนักในการจัดการและจัดการสอน..พอดีกับการจัดข้อสอบปลายภาค/ปลายปี..

เขียน 16 Mar 2019 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)