อนุทิน 163545 - ต้นโมกข์

ในเศรษฐศาสตร์เมืองแบบซ้าย กฎเศรษฐกิจเป็นภาวะวิสัย แต่ถ้าหากจะมีใครคิดขึ้นมามันเป็นอัตวิสัย กล่าวคือขึ้นกับผู้ตีความ หรือเป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาได้เองแล้วหละก็ เราจะไม่คาดคำนึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจได้เลย การรับรู้กฎเศรษฐกิจคือการดูพลังการผลิตหรือความสัมพันธ์ทางการผลิตควบคู่กันไป

เขียน 28 Feb 2019 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)