อนุทิน 163513 - ต้นโมกข์

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการผลิตก็คือพลังการผลิต ความสัมพันธ์ทางการผลิตขึ้นกับพลังการผลิต โดยนัยยะเดียวกันพลังการผลิตก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการผลิตด้วย หากการพัฒนาพลังการผลิตถูกขัดขวางโดยความสัมพันธ์ทางการผลิต ความสัมพันธ์ทางการผลิตก็จะอยู่ข้างหลังเป็นรอง รอเหี่ยวแห้งตายไป สุดท้ายความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบใหม่ต้องเข้าแทนที่ความสัมพันธ์ทางการผลิตเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับพลังการผลิตแบบใหม่นั้น

เขียน 25 Feb 2019 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)