อนุทิน 163405 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. loosen (ลู้ซซึ่น) = ทำให้บางอย่างแน่นน้อยลง หรือคลายตัวลง เช่น

Could you please help me to loosen this? คุณจะช่วยคลายนี้ลงหน่อยได้ไหม?

  1. tighten (ไท้ทึ่น) = ทำบางอย่างให้แน่นขึ้น หรือหนามากขึ้น เช่น

He tightened his belt because because his pants was too big. เขารัดเข็มขัดให้แน่น เพราะกางเกงเขาใหญ่เกินไป

เขียน 17 Feb 2019 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)