อนุทิน 163393 - ต้นโมกข์

เมื่อนั้น

นางประแดะตานีศรีใส

สดับเสียงสีซอพอฤทัย

ให้วาบวับจับใจผูกพัน

ยิ่งคิดพิศวงพระทรงศักดิ์

ลืมรักท้าวประดู่ผู้ผัวขวัญ

ทำไฉนจะได้พระทรงธรรม์

มาเคียงพักตร์สักวันด้วยรักแรง

คิดพลางทางเข้าไปในห้อง

แล้วตักเอาข้าวกล้องมาสองแล่ง

ค่อยประจงลงใส่กระบะแดง

กับปลาสลิดแห้งห้าหกตัว

แล้วลงจากบันไดมิได้ช้า

เข้ามานอบนบจบเหนือหัว

เอาปลาใส่ย่ามด้วยความกลัว

แล้วยอบตัวลงบังคมก้มพักตรา

พระมหามนตรี (ทรัพย์)

เขียน 15 Feb 2019 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)