อนุทิน 163377 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๐

ภารกิจวันนี้…ช่วงเช้าเป็นวันราชภัฏ ฉันไม่ได้เข้าร่วม ต้องมานั่งตรวจข้อสอบให้กับบุคลากรที่มาสอบเข้าทำงานที่กองบริหารงานบุคคล…จำนวน ๘๑ ราย…ส่วนภาคบ่ายเข้าร่วมประชุมกับอธิการบดี และผู้บริหารเกี่ยวกับการที่ สตง.เรียกเงินคืนประมาณ ๓๐ ล้าน…เพราะมันมีสาเหตุ ซึ่งไม่เกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล แต่ต้องเข้าไปนั่งรับทราบข้อมูลด้วย…เสร็จต้องเดินทางเข้า กทม. เพื่อประชุมเรื่องการจัดสรรงบประมาณกับคณะกรรมาธิการสำนักงบประมาณในวันพรุ่งนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก็อีกที่ทำไมต้องเกี่ยวข้อง เพราะสาเหตุใด??? แค่ทำงานด้านอัตรากำลัง แต่คิดว่าคงจะมีที่มาที่ไปในการดำเนินการ…ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานของตนเอง จึงมิได้กังวลใจ แต่สามารถตอบโจทย์ในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)