อนุทิน 163376 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๙

วันนี้…พี่ฟ้าครามสอบ RT ของสพฐ….ย่านำข้อสอบที่เปิดใน Website มาลองถามเธอ ๆ เห็น เธอบอกว่า…คุณครูเคยถามแล้ว มีอยู่แค่คำเดียวที่หนูยังอ่านขัด คือ ฝ่ายค้าน…ทำให้ย่าเห็นถึงว่า จะต้องให้เธอฝึกหัดอ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้ว…ย่าบอกว่าแล้วเรื่องการแต่ประโยค เธอบอกว่า คุณครูสอนแล้วนะย่า “ได้อยู่”…ย่าสังเกตว่า หากสิ่งใดเธอมั่นใจเธอจะบอกด้วยความมั่นใจ…เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ พี่ฟ้าคราม

เรียนรู้…ได้จากตัวของเธอเองความเห็น (0)