อนุทิน 163359 - ต้นโมกข์

  1. เป้าหมายการใช้แรงงาน หรือผลที่จะได้รับจากใช้แรงงาน คือ สิ่งที่ถูกปรุงแต่งแปรรูปในกระบวนการใช้แรงงานของคนทั้งหลาย สิ่งที่ถูกปรุงแต่งอาจเป็นสิ่งของที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น นา, ต้นไม้, เกลือ, หรือสินแร่ในดิน ฯลฯ และอาจเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งจากคนเรา เช่น ผ้าฝ้าย, เครื่องเฟอร์นิเจอร์, เหล็ก ฯลฯ
เขียน 12 Feb 2019 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)