อนุทิน 163342 - ต้นโมกข์

การดำเนินการผลิตปัจจัยวัตถุ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการได้แก่ 1. การใช้แรงงาน 2. เป้าหมายการใช้แรงงาน และ 3. มาตรการการใช้แรงงาน

  1. การใช้แรงาน คือ การเคลื่อนไหวที่มีจุดมุ่งหมายในตัวเรา กล่าวคือ เราใช้แรงงาน และแรงสมอง ดัดแปลงโลกธรรมชาติ แล้วเอาปัจจัยวัตถุจากโลกธรรมชาติ มาตอบสนองความต้องการของเราหรือมนุษยชาติ
เขียน 11 Feb 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)