อนุทิน 163330 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๐

การปรับตัวเราอย่างไร…กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้…ควรกระทำตัวแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคนในยุค Digital…สำหรับตัวฉันเองและลูก ๆ ทำได้แล้ว แต่กำลังจะใส่ให้กับพี่ฟ้าคราม และพี่ Sky และหลาน ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมา เพราะยุคนี้ คือ มนุษย์สำคัญมาก…ความเห็น (0)