อนุทิน 163308 - ต้นโมกข์

การศึกษาแบบ 2.0

-เริ่มใช้การสื่อสารทางสังคมกว้างขวางขึ้น

-ยุคนี้เต็มไปด้วย การเรียนแบบร่วมมือกัน, การสอนแบบโครงงานหรือ การสอบถามเพื่อให้รู้ความจริง, การใช้อินเตอร์เน็ทด้านสังคม ประเภท เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์, มีการใช้การสอนทางเน็ท เช่น google classroom หรือ edmodo

-ครูทำหน้าที่อยู่ห่างๆคล้ายๆกับผู้คุมวง

เขียน 08 Feb 2019 @ 08:33 ()


ความเห็น (0)