อนุทิน 163290 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๕

ย่าชื่นชมพี่ฟ้าครามมาก ๆ คือ การตื่นนอนตอนเช้าของเธอ…เพียงแค่ย่าเรียกให้เธอลุกขึ้นในตอนเช้า เพื่ออาบน้ำ ไปโรงเรียน…เธอเป็นเด็กที่รู้เรื่องมาก ไม่เคยงอแงกับย่าเลย…เธอลุกขึ้นง่ายมาก ไม่เหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป ที่เรียกกันกว่าจะลุกขึ้น จะต้องใช้ไม้ หรือไม่ก็ลงมือตีกัน ถึงจะลุกมาจากเตียงได้…เธอเยี่ยมมากค่ะ พี่ฟ้าคราม…ความเห็น (0)