อนุทิน 163236 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๔

มนุษย์ AI…สำหรับทรัพยากรมนุษย์แล้ว บางตำแหน่งเท่านั้นที่จะสามารถนำ AI มาใช้ได้ แต่บางตำแหน่งยังคงต้องใช้มนุษย์ตาดำ ๆ ปฏิบัติงานเช่นเคย…การเปลี่ยนแปลงเรื่อง HR เกี่ยวเนื่องกับกาลเวลา เพราะเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดมนุษย์ AIความเห็น (0)