อนุทิน 163225 - ต้นโมกข์

การที่ผู้นำทหารสุดท้ายแล้วต้องเลือกการเลือกตั้ง ตอนที่ 4

สี่. แล้วผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้น?

สภาล่างสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ค่าย คือ กลุ่มที่ต่อต้านทหาร และกลุ่มที่สนับสนุนทหาร รวมทั้งต่อต้านทักษิณ พันธมิตรเหล่านี้จะแบ่งออกตามภูมิภาค และการแยกชนชั้น ซึ่งดำรงอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับสองในเอเชียอาคเนย์ (หลังจากอินโดนีเซีย) หากหัวหน้าทหารกลับมาเป็นนายกฯ แต่ผู้ร่วมงานไม่ได้เสียงข้างมากในสภาล่างแล้ว ก็อาจยุ่งยากในได้งบประมาณ หรือการออกกฎหมายได้

ห้า. อะไรจะเกิดขึ้นหากพันธมิตรของทักษิณเป็นรัฐบาลเอง?

พวกเขาจะถูกสกัดโดยวุฒิสภา ซึ่งจะขัดขวางการออกกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญใหม่ยังผูกติดกับนโยบายแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งจะส่งผลในเดือนตุลาคม และครอบคลุมทั้งความปลอดภัยแห่งชาติ, ความเสมอภาค, การพัฒนา และเรื่องอื่นๆ ผู้สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกล่าวว่ามันป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง และนำเสนอความเสมอภาค แต่ผู้วิจารณ์เห็นว่ามันเป็นแหล่งหลบภัยให้กับสถาบัน หรือกฎของทหาร บรรทัดสุดท้ายที่ต้องกล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะให้สิทธิแก่พวกข้าราชการ, ทหาร, และศาลจนมีอำนาจเพียงพอที่จะหยุดการเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Randy Thanthong-Knight. Why Thailand’s Junta Is Finally Ready for an Election

เขียน 02 Feb 2019 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)