อนุทิน 163180 - ต้นโมกข์

(not) pay attention to = ให้ความสนใจ หรือไม่ให้ความสนใจกับ

Be quiet and pay attention to the teacher. จงเงียบ และให้ความสนใจกับครู

เขียน 30 Jan 2019 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)