อนุทิน 16318 - Panuch

Panuch

เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตขอรับทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป มียื่นโครงการ จำนวน 8  ราย

เขียน 24 Jul 2008 @ 18:06 ()


ความเห็น (0)