อนุทิน 16318 - Panuch

  ติดต่อ

เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตขอรับทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป มียื่นโครงการ จำนวน 8  ราย

  เขียน:  

ความเห็น (0)