อนุทิน 163176 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๙

การทำงานด้านบุคคล…(ปัจจุบัน ถือว่า นานมากกกกกกก…เกือบ ๓๑ ปี)…หากเราทำด้วยความถูกต้อง ถูกกฎหมาย ระเบียบ ก็มิต้องกังวลสิ่งใด ๆ แล้ว…โดยเฉพาะศาลปกครองในปัจจุบันนี้ หากเราทำตามหลักการที่ถูกต้อง…ใครจะทำอะไร ขอเพียงให้มีหลักฐานมาให้ฉันพอ…หากแย้งแล้ว ยังดื้อที่จะทำ ขอให้มีลายลักษณ์อักษรมาให้ฉันพอ…สำหรับนอกนั้น มีอะไรเกิดขึ้น ก็ไปตอบ สตง. ศาลปกครองกันเอาเอง คริ ๆ ๆ…เพราะจะว่ากันด้วย “หลักฐาน” เท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)