อนุทิน 163169 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๔

เมื่อวานนี้…เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การถอดรหัสองค์ความรู้ เกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม”…เป็นเวลา ๑ วันเต็ม…ความเห็น (0)