อนุทิน 163123 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๒๔

ความรู้…ทำให้ฉันรู้ว่า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน เหตุการณ์เปลี่ยน…ความรู้ที่มีอยู่ก็ปรับเปลี่ยนไปได้เช่นกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)