อนุทิน 163111 - อาจารย์ต้น

prices have gone through the roof = ราคาของบางสิ่งที่แพงขึ้นมากๆ เช่น

Because energy prices have gone through the roof, many people are now switching to solar power. เพราะว่าพลังงาน (จากน้ำมัน) ราคาสูงขึ้นมาก ดังนั้นหลายคนจึงหันมาใช้พลังแสงอาทิตย์แทน

เขียน 26 Jan 2019 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)