อนุทิน 163033 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๑

หายสงสัยแล้ว…กับเรื่องปริศนาธรรมในนิมิต จะไม่สงสัยแล้วว่าเพราะเหตุใด…เพราะตอนนี้ “ทราบแล้วว่าต้องทำเช่นไร กับตนเอง”…ค้นพบตนเองได้อีกชั้นหนึ่งของการปฏิบัติธรรม…แล้วรู้ว่า เพราะเหตุใด?…ท่านใดอยากรู้ ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นความเห็น (0)