อนุทิน 163014 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๙

คิดบวก…คือ ฝึกจิตให้นิ่ง ๆ มีสมาธิในการทำความเห็น (0)