อนุทิน 163004 - ต้นโมกข์

one thing leads to another = เหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ ที่นำไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งอย่างแน่นอน โดยที่ไม่ต้องกล่าว หรือแสดง, ไม่จำเป็นต้องพูดเลย, เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว

“He ask me out on a date, and well, one thing lead to another and now we’re married!”

เขาขอฉันเดท และ ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ตอนนี้เราแต่งงานกันแล้ว

เขียน 17 Jan 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)