อนุทิน 162997 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๓

ยุคปัจจุบัน…มีเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวเราเข้าใจในธรรมะได้มากมาย…แต่จะได้ผลจริงนั้น นั่นคือ การน้อมนำหลักธรรมลงสู่การปฏิบัติจริงเท่านั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)