อนุทิน 162992 - ต้นโมกข์

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 3

การรวบรวมข้อมูล (ต่อ)

-ยังไม่แจ่มชัด

เมื่อตอนท้ายของกิจกรรม หรือบทเรียน หรือหน่วย จงถามผู้เรียนให้เขียนประโยคหนึ่ง-สองประโยคที่ยังไม่แจ่มชัดกับพวกเขา ครูและเพื่อนร่วมชั้นอภิปรายถึงประเด็นเหล่านี้ และทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น

-การยกนิ้ว

ตรวจสอบความเข้าใจของชั้นเรียน โดยการให้ยกนิ้ว ยกนิ้วหัวแม่มือ แปลว่า ฉันเข้าใจ ยกนิ้วหัวแม่มือมาแค่ครึ่งหนึ่ง แปลว่า ฉันค่อนข้างเข้าใจ และยกหัวแม่มือลง แปลว่า ฉันไม่เข้าใจเลย

-ใช้หลัก KWL

เมื่อเริ่มต้นหัวข้อใหม่ นักเรียนสร้างตารางที่มี 3 คอลัมน์ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้ว, สิ่งที่พวกเขาต้องการจะรู้, สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปแล้ว พวกเขาเริ่มต้นด้วยการระดมพลังสมอง และเริ่มต้นเขียน 2 คอลัมน์แรก และเมื่อได้เรียนไปแล้วค่อยมาเติมคอลัมน์ที่สาม

แปลและเรียบเรียงจาก

Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

เขียน 16 Jan 2019 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)