อนุทิน 16297 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

@16291@16294 เห็นคำว่า สีทันดร อวดรู้นิดหน่อย

  • สีทะ แปลว่า จม
  • อันตระ, อันตรา แปลว่า ระหว่าง, เว้น, อื่น
  • สีทะ + อันตร = สีทันตร

สีทันตระ น่าจะแปลว่า จมในระหว่าง นั่นคือ ทะเลที่กว้าง ลึก มีอันตรายรอบด้าน ผู้ที่จะผ่านทะเลนี้ โดยมากมักจะจมลงในระหว่างทะเล...

สีทันตระ (อีกนัยหนึ่ง) น่าจะแปลว่า เว้นจากการจม นั่นคือ ทะเลนี้ มีความเค็มสูง ทำให้น้ำมีความหนาแน่นมาก ดังนั้น โดยทั่วไป คนจะลอย คือไม่จมลงในทะเลนี้...

มิใช่รู้จริงๆ มั่วๆ นะ (5 5 5 ...)

เขียน 24 Jul 2008 @ 14:14 () แก้ไข 24 Jul 2008 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)