อนุทิน 162955 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๖

เธอมิต้องเป็นคนเก่ง…แต่เธอควรเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์ของความเป็นจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)