อนุทิน 16294 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สีทันดร [–ดอน] น. ชื่อทะเล ๗ แห่ง อยู่ระหว่างภูเขาพระสุเมรุ กับภูเขายุคนธร ๑ ระหว่างภูเขายุคนธรกับภูเขาอิสินธร ๑ ระหว่างภูเขาอิสินธรกับภูเขากรวิก ๑ ระหว่างภูเขา กรวิกกับภูเขาสุทัสนะ ๑ ระหว่างภูเขาสุทัสนะกับภูเขา เนมินธร ๑ ระหว่างภูเขาเนมินธรกับภูเขาวินตกะ ๑ ระหว่างภูเขาวินตกะกับภูเขาอัสกัณ ๑

โอฆสงสาร น. การเวียนเกิดเวียนตายในห้วงของกิเลส. (ป.).

[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]

เขียน 24 Jul 2008 @ 13:53 () แก้ไข 24 Jul 2008 @ 13:57, ()


ความเห็น (0)