อนุทิน 16294 - มัทนา

  ติดต่อ

สีทันดร [–ดอน] น. ชื่อทะเล ๗ แห่ง อยู่ระหว่างภูเขาพระสุเมรุ กับภูเขายุคนธร ๑ ระหว่างภูเขายุคนธรกับภูเขาอิสินธร ๑ ระหว่างภูเขาอิสินธรกับภูเขากรวิก ๑ ระหว่างภูเขา กรวิกกับภูเขาสุทัสนะ ๑ ระหว่างภูเขาสุทัสนะกับภูเขา เนมินธร ๑ ระหว่างภูเขาเนมินธรกับภูเขาวินตกะ ๑ ระหว่างภูเขาวินตกะกับภูเขาอัสกัณ ๑

โอฆสงสาร น. การเวียนเกิดเวียนตายในห้วงของกิเลส. (ป.).

[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)