อนุทิน 162925 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๕

ย่าบุ…พี่ป๊า…ลุงป่ะ…แม…บ้อ…นี่คือ คำพูดที่พี่สกายเริ่มหัดเรียกชื่อทุก ๆ คนได้แล้ว สำหรับคำที่ชัดมาก คือ ปู่เร นายเรียกได้อย่างชัดเจนความเห็น (0)