อนุทิน 162837 - พ.แจ่มจำรัส

อ่าน Under Ground 2 ของ Haruki Murakami ที่เป็นบทสัมภาษณ์สาวกของลัทธิ โอมชินริเกียวกับกรณีปล่อยแก้สซาริน นั้นให้รู้ว่า คนญี่ปุ่นลึกๆแล้วมีความโดดเดี่ยว เดียวดาย และชอบตั้งคำถามกับการใช้ชีวิต แสวงหาสาระแก่นแท้ของชีวิต จึงง่ายที่ถูกชักนำให้เข้าลัทธิและบวชเพื่อบำเพ็ญตน จนนำพาไปสู่การหลุดพ้น หากเชื่อเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากชาวพุทธทั่วไปเพียงแต่วิธีปฏิบัติอันแตกต่างจริงจังต่างกันไป ให้เห็นว่าจิตใจมนุษย์เราช่างอ่อนแอเสียเหลือเกิน และจากการอ่ารวรรณกรรมของญี่ปุ่นมาไม่กี่เรื่อง เข้าใจว่าตัวละครที่ฆ่าตัวตาย นั้นเป็นเรื่องธรรมดามาก หรือรวมถึงชีวิตชาวญี่ปุ่นจริงๆที่ยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่

เขียน 07 Jan 2019 @ 11:47 ()

คำสำคัญ (Tags) #โอมชินริเกียว#Under Ground2#Haruki Murakamiความเห็น (0)