อนุทิน 162835 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๑

มนุษย์ที่ยอมรับกับการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นโลก สังคม การทำงานอยู่เสมอ…ถือว่า เป็นมนุษย์ที่สามารถนำพาชีวิตให้อยู่รอดได้ในสังคมนั้น…แต่การปรับเปลี่ยนต้องไม่เดือดร้อนต่อตนเองและสังคม…หากฝืน ท่านจะรู้สึกอึดอัด คริ ๆ ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)